GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:    Thôn La Thành xã Tiến Thắng huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Email :  c1tienthangyt.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 0915030746

 

1. Mô hình hoạt động: .

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm bồi dưỡng  học sinh; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

- Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

-  Hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

- Xây dựng nhà trường trở thành trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc và tiếp tục duy trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy tính sáng tạo, các khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn Tiếng Anh theo đề án dạy Tiếng Anh chương trình 10 năm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
- Quan tâm đến tư  vấn tâm lý giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho học sinh được học 2 buổi / ngày, đồng thời tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.
- Phát huy tối đa công năng của các phòng học văn hóa, phòng học bộ môn để nâng cao chất lượng giáo dục dục học sinh.

- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị giáo dục được đầu tư trang bị.
- Thành lập và tổ chức hoạt động các câu lạc bộ thể dục thể thao, các câu lạc bộ yêu thích để khơi dậy và phát triển năng khiếu cho học sinh.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch giáo dục
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn - Đội , câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ yêu thích.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi Trang Nguyên nhí, Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, …với các trường bạn, các trường trong khu vực.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

 

Ban giám hiệu Trường Tiểu Học Xã Tiến Thắng